รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

       วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และมอบนโยบาย โดยมีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมและ     การก่อสร้าง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม  ณ ทสภ. ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของ ทสภ. ความคืบหน้าโครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 ได้แก่ การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) การก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้โดยสารหลัก และการซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง ต่อจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. (ห้องแล็บคัดกรองโรคโควิด-19) เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการรองรับจำนวนผู้โดยสาร กรณีที่รัฐบาลจะเริ่มผ่อนคลายการเดินทางระหว่างประเทศและเยี่ยมชมอาคาร SAT-1 ด้วย