รองปลัด กท.คมนาคม เยี่ยมชมโครงการ…

    นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานคณะกรรมการกำกับการบริหารโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระยะที่ 2) ณ ห้องติดตามสถานการณ์ (Monitoring Room) และเข้าเยี่ยมชมโครงการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561