คณะเจ้าหน้าที่สายงานยุทธศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโครงการ

        วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง (ผอก.สกส.) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับนายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ (รญศ.) นางลัชชิดา อาภาพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ (ชญศ.) นางศรัญญา บุญยวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ (ผอก.สนกต) รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติการของ ทอท. ในการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

      โดยเนื้อหาการบรรยายได้กล่าวถึงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ที่กำลังดำเนินงานก่อสร้าง แผนการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในอนาคต และแนวทางมาตรการต่างๆเกี่ยวกับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานสากล

      หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 บริเวณ ชั้น 2 สะพานเทียบเครื่องบิน จุดผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาเข้า ชั้น 3 จุดติดตั้งงานประติมากรรมช้างหิมพานต์ ห้องน้ำภาคอีสาน โถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 พื้นที่ร้านค้าร้านอาหาร  และลงมาที่ชั้น G จุด Bus Gate ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น B2 สถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (SAT-1) และห้องควบคุมระบบการเดินรถขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (OCC) ศูนย์ซ่อมบำรุงระบบ APM (APM Depot) งานติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าความเร็วสูง (Individual Carrier System: ICS) จากนั้นได้เยี่ยมชม บริเวณจุดติดตั้ง Make Up Carousel และจุดติดตั้งระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) บริเวณ ชั้น G