คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

        วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานยุทธศาสตร์ (รญศ.) ประธานตรวจการจ้างลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและตรวจรับงานเพื่อเบิกจ่ายค่างวดผลงาน ให้กับ CC2/1 ตลอดจนแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก (CC2/1) บริเวณห้อง Main Distribution Board (MDB) ห้อง Generator ห้อง Switch Gear ห้อง Fire Control และพื้นที่อาคารจอดรถ

 

 

 

 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

  วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ (รญศ.) อ่านต่อ...

 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความคืบหน้าโครงการ

  วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อ่านต่อ...

 • คณะเจ้าหน้าที่สายงานยุทธศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโครงการ

  วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง อ่านต่อ...

 • คณะกรมช่างโยธาทหารอากาศเยี่ยมชมโครงการ

  วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวิชา ฉิมะพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง อ่านต่อ...

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) อ่านต่อ...