คณะกรรมการ วสท. เยิ่ยมชมโครงการ....

     เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวิชา ฉิมะพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. พิชัย ปมาณิกบุตร อุปนายก คณะกรรมการ และสมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เกี่ยวกับระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) และระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) ณ ห้อง Auditorium  สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง  พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมการก่อสร้างบริเวณส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ และอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1)