คณะทำงานฯ ตรวจความก้าวหน้า โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

     วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับคณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (Operational Readiness and Airport Transfer : ORAT) ประกอบด้วยคณะฝ่ายบัญชี การเงิน และงบประมาณ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทอท. กลุ่มงาน BHS และ HR  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 บริเวณลานจอดอากาศยาน อาคาร SAT-1 ชั้น G จุด Bus Gate ผู้โดยสารขาเข้า สถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ชั้น 2 บริเวณจุดพักคอยผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาเข้า ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก บริเวณจุดติดตั้งงานประติมากรรมช้างหิมพานต์ ชั้น 4 บริเวณร้านค้าร้านอาหาร รวมทั้งเยี่ยมชมระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า ชั้น G