มหาวิทยาลัย Institut National Des Sciences Appliquees Toulouseเยี่ยมชมโครงการ

     วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวิชา ฉิมะพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง (ผอก.ฝวศ.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย Institut National Des Sciences Appliquees Toulouse ประเทศฝรั่งเศส เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ และเทคนิคทางวิศวกรรมโยธา ณ ห้อง Auditorium สกส. จากนั้นคณะได้เยี่ยมชม อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) บริเวณชั้น 2 จุดพักคอยผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาเข้า ชั้น 3 จุดติดตั้งประติมากรรม ช้างหิมพานต์ ชั้น 4 ร้านค้าและร้านอาหาร ชั้น G ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า