สนามบินสุวรรณภูมิเปิดการใช้จุดจอดอากาศยานชั่วคราว

       นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฎิบัติการ 1 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สายการบินที่ทำการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ต้องหยุดทำการบินชั่วคราว ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ทำให้อากาศยานต้องจอดค้าง ณ ทสภ. เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้หลุมจอดอากาศยานของ ทสภ.ที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอต่อการให้บริการนั้น

       ทสภ. จึงได้จัดทำแผนการกำหนดจุดจอดอากาศยานชั่วคราว (Temporary Aircraft Parking) สำหรับจอดอากาศยานของสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยใช้พื้นที่บนทางขับ T18 ซึ่งเป็นทางขับเส้นใหม่ที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนอากาศยานบริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Midfield Satellite: SAT-1) ด้านทิศเหนือ เป็นจุดจอดอากาศยานชั่วคราวสำหรับอากาศยาน Code E จำนวน 16 ลำ เพื่อลดผลกระทบในการขับเคลื่อนของอากาศยานในพื้นที่ทางขับอื่นๆ โดย ทสภ.ได้ขอความเห็นชอบในการดำเนินการจาก กพท. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่ กพท. ได้เข้าตรวจสอบ ซึ่งมีความพร้อมในการเปิดใช้งานทางขับเส้นดังกล่าว ทั้งในด้านมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของ กพท.

        ทั้งนี้ ทสภ. จะเริ่มนำอากาศยานของการบินไทยทั้ง 16 ลำเข้าจอด ณ จุดจอดอากาศยานชั่วคราว (Temporary Aircraft Parking) บนทางขับ T18 ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาวะปกติหรือสิ้นสุดระยะเวลาที่สายการบินได้รับอนุญาตให้หยุดทำการบินชั่วคราว