คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับขบวนรถไฟฟ้า APM

        วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (รญว.) นายวุฑิศร โรจนะบุรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (ชญว.)นางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง (ผอก.สกส.) คณะผู้สังเกตการณ์ข้อตกลงคุณธรรม (IP:Integrity Pact) เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) และคณะผู้บริหารนิติบุคคลร่วมทำงานไออาร์ทีวี ได้ร่วมกันรับรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ขบวนแรกที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อนำมาให้บริการในการขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารหลัก และอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1)