งานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ


              งานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการ โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจ้างกลุ่มที่ปรึกษา EPM Consortium เป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2555 ซึ่งประกอบด้วย

 

- บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์ชั่นแนล จำกัด

- บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จํากัด

- บริษัท เอพซิลอน  จำกัด

- บริษัท ออเรียนทอล คอนซัลแตนส์ จำกัด

 

วงเงินตามสัญญาจ้าง 757 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เริ่มดำเนินงานวันที่ 1 มิ.ย. 2555     ระยะเวลาดำเนินงาน 58 เดือน