วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่น 52…

       พันตรี กมล วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น และคณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 52 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ วิทยาลัยการทัพอากาศ ที่เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ      เพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านธุรกิจการบินของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2                    ณ ห้อง Auditorium  อาคารสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง พร้อมเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างบริเวณลานจอดอากาศยาน (Apron) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561