AIRBUS เยี่ยมชมโครงการ….

        คุณอนันต์ หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ Mr.Laurean Boisson  Head of Airports & Product Competitiveness พร้อมคณะผู้แทนจากบริษัท Airbus S.A.S. เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติการและแผนแม่บทท่าอากาศยาน       ณ ห้องประชุมราชาเทวะ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง และเข้าชมพื้นที่ก่อสร้างบริเวณลานจอดอากาศยาน (Apron)  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561