คณะ กทพ.เยี่ยมชมโครงการฯ....

     การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)  ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) อุโมงค์ต่อเชื่อมด้านทิศใต้ (South Tunnel) ลานจอดอากาศยาน (Apron) แคมป์พักคนงาน บริษัทอิตาเลี่ยนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริเวณ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2661